دانلود پاورپوینت آثار معماري شيوه آذري

دانلود پاورپوینت آثار معماري شيوه آذري
دانلود پاورپوینت آثار معماري شيوه آذري

دانلود-پاورپوینت-آثار-معماري-شيوه-آذري

دانلود پاورپوینت آثار معماري شيوه آذري

با شكوه‌ترين ساختمان شيوه آذري و شايد كل معماري ايران پس از اسلام، گنبد سلطانيه (قرن هشتم هجري) است كه در كنار آن آرامگاه سلطان محمد خدابنده (اولجايتو) ساخته شده است. از ارسن بزرگ سلطانيه پايتخت سوم ايلخانان (پايتخت اول مراغه و پايتخت دوم تبريز) كه در برگيرنده بيمارستان، خانقاه و ميانسراي بزرگ آن بوده، تنها گنبدخانه و آرامگاه اولجايتو (تربت‌خانه) باقي مانده است. اين ارسن شايد به اندازه دو برابر ميدان نقش جهان اصفهان بوده است.

تهرنگ گنبدخانه، هشت پهلو مي‌باشد و در جلوي آن ايواني بوده كه آثارش هنوز ديده مي‌شود. گنبد دو پوسته پيوسته آن نزديك به 25 متر دهانه وارد و چفد پايه آن «چمانه» است كه گنبد سبويي پديد آورده است.

فهرست مطالب
گنبد سلطانيه
مسجد جامع عليشاه (ارگ عليشاه)
ارسن بسطام
مسجد جامع ورامين
مسجد جامع يزد
آرامگاه شيخ صفي‌الدين اردبيلي
ارسن آستان قدس
حرم مطهر
2- صحن عتيق
3- صحن نو
4- مسجد گوهرشاد
مدرسه دودر
مدرسه غياثيه خرگرد
مسجد امير چخماق يزد
ارسن شيخ احمد جام
مسجد كبود تبريز.....

با شكوه‌ترين ساختمان شيوه آذري و شايد كل معماري ايران پس از اسلام، گنبد سلطانيه (قرن هشتم هجري) است كه در كنار آن آرامگاه سلطان محمد خدابنده (اولجايتو) ساخته شده است. از ارسن بزرگ سلطانيه پايتخت سوم ايلخانان (پايتخت اول مراغه و پايتخت دوم تبريز) كه در برگيرنده بيمارستان، خانقاه و ميانسراي بزرگ آن بوده، تنها گنبدخانه و آرامگاه اولجايتو (تربت‌خانه) باقي مانده است. اين ارسن شايد به اندازه دو برابر ميدان نقش جهان اصفهان بوده است.

تهرنگ گنبدخانه، هشت پهلو مي‌باشد و در جلوي آن ايواني بوده كه آثارش هنوز ديده مي‌شود. گنبد دو پوسته پيوسته آن نزديك به 25 متر دهانه وارد و چفد پايه آن «چمانه» است كه گنبد سبويي پديد آورده است.


دانلود فایل


لینک دانلود

✔ نمایش جزئیات بیشتر و دریافت فایل